ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจําปี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Chest physical in traumatic brain injury" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ...
ตำแหน่งอาจารย์ (3 ตำแหน่ง) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 , (1) 7 – 1424 และ (1) 7 - 4099 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (รอบที่ 3 ) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด หลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2....
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ (บัณฑิตปีการศึกษา 2557) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233...
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ ด้านล่าง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabiliation Asseesment of Movement (STREAM) วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตรมศว...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ * นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย * นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม * นางสาวปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ฮอตฮิตติดแฮชแท็กไทยแลนด์ #ทีมมศว ในทวิตเตอร์ เกิดอะไรขึ้นกับ มศว พี่แคมปัสจะพาไปชม... คึกคักมากมายกับบรรยากาศการรับตรงปี 59 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Manual Therapy in Sports” วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint” ช่วงที่ 1 (20-21 มีนาคม 2559) ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร...
ขอเชิญ นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะสหเวชศาสตร์ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1.โรงพยาบาลนครนายก 2.โรงพยาบาลบ้านนา 3.โรงพยาบาลปากพลี 4....
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดให้บริการ นอกเวลาราชการเพิ่มเติม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00...
ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>...

Pages