ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด รับและยื่นใบสมัครได้...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561 ณ...
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 3 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ 3/1 และ 3/2) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561นี้...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 32 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง "กายภาพบำบัด: การบริหารเชิงรุก" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก ***...
ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 31 ประจำเดือนเมษายน 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 ช่วงที่ 2 25-26 เมษายน 2561...
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24-26 เมษายน 2561 "...
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ฟังบรรยาย หัวข้อ "...
ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร คณะกายภาพบำบัด มศว - หลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://online.fliphtml5.com/bbri/mmxg/ - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา http://...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24 เมษายน 2561 (เฉพาะ CI) 6.8 คะแนน และ 25-26...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ช่วงที่ 1 (27 มีนาคม 2561) และ ช่วงที่ 2 (28-29 มีนาคม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว

Pages