ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด รับและยื่นใบสมัครได้...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกันยายน 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 - กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น !! "PTSWU23 100%"
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2562
ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" - กิจกรรมที่ 1 สืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 46 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562...
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ...
"คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว ขอส่งกำลังใจให้นิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 สอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านทุกคน" May the force be with you #PTSWU23
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 45 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.15 น. ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) วิทยากรโดย อ.ดร...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง **หมายเหตุ...
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน...

Pages