ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วม"โครงการค่ายจุดประกายความฝัน สร้างสรรค์งานสุขภาพ" ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่าน...
ปฏิทินกิจกรรม คณะกายภาพบำบัด เดือนสิงหาคม 2564
ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่านทาง Zoom Meeting เวลา 08.30 - 12.00 น. Join Zoom...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 2: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (Wellbeing volume II: exercise prescription and nutrition for the...
แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Contemporary physical therapy management in low back pain วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 “เนื่องจากวิทยากร มีปัญหาสุขภาพ...
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่าน zoom Meeting เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ "...
ปฏิทินกิจกรรม คณะกายภาพบำบัด เดือนกรกฎาคม 2564
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม "โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ"(Design Thinking ด้านผู้สูงอายุ) ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564...
ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" ร่วมรับฟังการบรรยาย และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการการUnderstanding Sensory Integration : Theory and Implementation in Children วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 (รูปแบบ Online)...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการการใช้เครื่องมือประเมิน สมรรถภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 1 – 13 กรกฎาคม 2564 (รูปแบบ Online) สามารถดูได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมิถุนายน 2564
[ ประชาสัมพันธ์ ] งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมเป็นเจ้าภาพ EMPOWER 2021 : "COMBATING NON-COMMUNICABLE DISEASES TOWARDS HEALTHY AGEING" Date: 2nd...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
TCAS64 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564 Admission 1 - สาขากายภาพบำบัด รับ 65 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 40 คน มีผลการสอบGAT/PATประจําปีการศึกษา...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤษภาคม 2564
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสา สร้างสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แนวคิด “ลด ละ บุหรี่ ไม่เสี่ยง COVID”...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564 (ไฟล์แนบด้านล่าง) ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน...

Pages