ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชันกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 สาขากายภาพบำบัด รับ 70 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 43 ประจำเดือนเมษายน 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
ปฏิทินการศึกษา "ระดับปริญญาตรี" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูปฏิทินการศึกษาปี 2561 ได้ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/LinkClick.aspx?fileticket=...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 จัดการเรียนการสอนที่...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องกายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative care for physical therapy) ณ...
ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะกายภาพบำบัดทุกท่าน เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ #TCAS62 ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562 รับทั้งหมด 110 ที่นั่ง / 2 สาขาวิชา...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia วันที่ 27...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 41 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
[รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 5...
Question & Answer คำถามที่พบบ่อย "หลักสูตรปริญญาโท สาขากายภาพบำบัด มศว โฉมใหม่" เปิดรับสมัคร 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 รับสมัครทาง http://admission.swu.ac.th
มิติใหม่ของการเรียนหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัด มศว จัดการเรียนการสอนที่ มศว ประสานมิตร ติดตามการรับสมัครได้ที่นี่ เร็วๆนี้
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด มศว ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 : โควตาและโครงการฯ - โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 7 - โครงการนักกีฬา -...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 40 ประจำเดือนมกราคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems” เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ...

Pages