ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "...
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด รับและยื่นใบสมัครได้...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกันยายน 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง...
การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว ณ...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562 โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดี...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด และ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อการบรรยายและกิจกรรม :...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินสำรวจเส้นทางหนีไฟคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.สุวัฒน์ จิตรดำรงค์...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 - กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด...
วันที่ 16 ส.ค.62 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับเกียรติจาก Archelle Jane Callejo,PTRP, MSPH, RPT อาจารย์จาก University of Tomas Collage of Rehabilitation Sciences, Department of...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น !! "PTSWU23 100%"
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2562
เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...

Pages