ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดโครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ฟรีตลอดงาน...
คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร...
วันที่ 2 มกราคม 2563 คณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว นำโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมกราคม 2563
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตสากล : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี Prof. Marco Pang จาก Department...
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสร้างความผูกพัน ปันความสุข เพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์อันดี ปันความสุขให้แก่กันภายในองค์กร โดยมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยเวช...
รับสมัครงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ" คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ,สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ผลการเรียน 3.00...
สาขากายภาพบำบัด" ติดอันดับ 2 ใน 5 สาขาที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดในรอบ TCAS#1 : Portfolio ข้อมูลจากระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะกายภาพบำบัดเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษ...
คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ MARKET EDUCATION GUIDE S.B.W. 2019 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
การเล่นมือถือผิดท่าส่งผลเสียต่อร่างกาย? การเล่นมือถือมีท่าด้วยเหรอ? แล้วท่าที่ถูกกับผิดแตกต่างกันยังไงล่ะ? สงสัยกันใช่ไหม!!!???...
หลายคนอาจจะสงสัยและมีคำถามมามากมายเรื่องการทดแทนการทานผักและผลไม้ด้วยการทานน้ำผลไม้คั้นหรือแบบบรรจุขวด-กล่อง ว่าให้ประโยชน์และสารอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?...
สำหรับใครที่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมฯเป็นเวลานาน ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทั้งวันจนไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย ปล่อยให้ร่างกายเต็มไปด้วยความเครียดและปวดเมื่อย วันนี้เรามี...
โรคติดมือถือ หรือโนโมโฟเบีย
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนธันวาคม 2562
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน -...

Pages