ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

ศศิกาญจน์ พึ่งทอง ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาตร์ มศว รุ่น10 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัด Bangpakok9 International Rehabilitation Centre, Muscat ประเทศโอมาน...
ศราวุธ บูชา ศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มศว ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด BPK รัฐ สุลต่านโอมาน สวัสดีครับ พี่ๆน้องๆ กายภาพบำบัด มศว...
เบญจพร หิรัญสินสุนทร ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มศว โครงการโควต้านักกีฬา PTรุ่น17 (อดีตนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย) การที่เราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนิสิตกายภาพบำบัดถือเป็นความภูมิใจ...
ฐิติ ตังคะพิภพ ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มศว สาขากายภาพบำบัด ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลพญาไท2 (PT รุ่น 11) ชีวิตนักกายภาพของผม เริ่มต้นจากการผมอยากรู้อะไรหลายๆ...
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้อายุยืนอย่างมีความสุข : เรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก